Професионална компетентност и ADR за водачи в Академия „Елит“

Академия „Елит“ предлага курс за „Професионална компетентност – Квалификационна карта на водача” това е вид обучение, предназначено за водачите, които превозват пътници или товари. Според директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, … Продължете с четенето на Професионална компетентност и ADR за водачи в Академия „Елит“