Актуално

УЧИ БЪРЗО И ЛЕСНО С НАС! НИЕ ЩЕ СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ ТИ!

Академия „Елит“ – предлага професионално и модерно обучение по математика, български език и литература под формата на индивидуални уроци и групови занятия, подготовка за Национално външно оценяване, както и дистанционно обучение. Академия за отличници „Елит“ предлага още обучение по английски и гръцки език, както и консултация с детски психолог.

Лятна занималня за деца от 6 до 12 години отваря врати в Академия „Елит“ 

Лятна академия за отличници ЕЛИТ отваря врати от 1 юни за деца от 6 до 12 години и ще работим до 14 септември всеки делничен ден от 8 до 18 часа.

Лятна занималня за децата

Забавна математика, лесен български и разговорен английски ще помогнат на децата да не забравят уроците. А в свободните часове ще рисуват, ще играят с конструктори, ще гледат филми и ще играят навън. Занятията ще се провеждат при стриктни мерки за сигурност срещу коронавирус. Записванията започнаха! Тел. за връзка: 0888 868 894. Адрес: гр. София, кв. „Люлин“, ул. „Джавахарлал Неру“

Летни курсове по БЕЛ, математика и английски за ученици от 5., 6. и 7. клас в Академия „Елит“

Уроци за 5-7 клас на школа "Елит"

Лятото е времето, в което децата могат да наваксат пропуснатото в спокойна обстановка и без заплахата от изпитвания и класни работи в училище. Чрез практически задачи, решаване на тестове, писане на преразкази и четене с разбиране на непознати текстове учениците ще стъпят на здрава основа и ще надградят наученото в училище. А наесен ще се представят по най-добрия начин на входните нива.
Уроци по математика 5-7 клас на школа "Елит"
Подготовка за зрелостните изпити по БЕЛ, математика и английски по новия формат за ученици от 10., 11. и 12. клас. Мастърклас по писане на есе!
Не пилей лятото! Зареди се със слънчево настроение за есенните часове в училище!
Уроци по БЕЛ
Академия „Елит“, София, кв. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ 6, сградата на Happy.
Намира се близо до метростанция „Западен парк“ и на спирките на трамвай №8 и тролей №7.
Телефон за контакти: 0894 724 613.

Професионална компетентност и ADR за водачи в Академия „Елит“

Академия „Елит“ предлага курс за „Професионална компетентност – Квалификационна карта на водача”, това е вид обучение, предназначено за водачите, които превозват пътници или товари.

Курсове на школа "Елит"

Според директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача. Начинът и условита за провеждане на курс за придобиване на Професионална компетентност са рекламентирани от Наредба 41/04.08.2008г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Необходими документи за записване на курс за професионална компетентност за превоз на пътници или товари :

  • Копие от лична карта;
  • Копие на свидетелство за управление на МПС;
  • Копие на талон.

КАКВО СЪДЪРЖА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението бива теоретично и практическо. След успешното завършване на курса на водаче се издава удостворение за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за превоз на пътници или товари. След придобиването на удостоврение водачите, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача, в ДАИ по местоживеене. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за завършен кус професионална компетентност и снимка. В срок от 30 дни на водача бива издадена карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е 5 години. Обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години. Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача. Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СЕ ПРИЛАГАТ:

За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE след 10 септември 2008 г.; За водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1E и категории C или CE след 10 септември 2009 г. Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.

Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1E и категории C или CE преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на товари С; СЕ – след 10.09.2009г.;
  • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008г.

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

  • Превоз на пътници D;
  • D+Е – преди 10.09.2008г.

След придобиване на удостоврение за преминат курс за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, документите за издаване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА се подават в клон на ДАИ(Държавна Автомобилна инспекция) по местоживеене.

ADR за водачи  

Какво е ADR и защо е толкова важно водачите да го притежават? 

ADR

Да се превозват опасно товари е дейност с определена специфика поради естеството и вида на превозваното. Лицата които имат право да извършват такова транспортиране трябва да са добре обучени за това. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е АДР сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство.

Опасните товари се класифицират по определени категории.  Отделните класове са девет на брой и са както следва:

  • Експлозиви(тук влизат всякакви вещества, които съдържат експлозивни смеси, дори и фойерверките); 2- газове ( всякакви лесно възпламеними такива,); 3- течни запалими вещества, като към тези се отнасят бензин, дизел, керосин, парфюмерийни продукти и други. 4- твърди запалими (натриеви батерии, запалки, кибрит и др.) 5 – окисляващи се вещества(нитрати, перманганат, хлорити и др.) 6 – токсични вещества – медицински отпадъци, биологични култури и други; 7- радиоактивни материали; 8- киселинни и корозиращи материали; 9 – други видове материали( тук се включват материали, използвани в медицината

Опасните товари се превозват в специални превозни средства, като цистерни, контейнери, специални бутилки под налягане, контейнери за медицински продукти. Превозните средства които превозват такъв тип товари подлежат на проверки според действащата нормативна уредба.

Школа "Елит"

За да придобиете такава компетентност ADR можете да заявите курс в Академия “Елит”. Учебната база предлага добри условия за провеждане на този тип обучение. Този сертификат се издава на лицето, което е преминало курса като целта му е да се запознае с процеса на съхранение и адекватно действие при възникване на ПТП. Неправилно поведение при транспортиране и липса на сертификат ADR за водач на такова превозно средство санкционирането от органите е гарантирано.

Всяка грешка може да доведе до нежелателни последици и замърсявания на околната среда. Законът е уредил с конкретни правила и текстове извозването на такива опасни товари.  Затова и лицата, които са ангажирани с превозването следва да притежават такъв сертификат ADR, който да гарантира възможността им да извършват посочената дейност.

Обучението от Академия “Елит” е именно насочено към мерки и навременни действия при извозването на товарите. Курса се провежда в рамките на двадесет часа- учебни. Водача притежаващ такъв ADR има право да извършва тази услуга на територията на Европа.  Самият тест , който следва да премине кандидата се състои в тест. Теста съдържа тридесет въпроса с няколко възможни отговора.  Времето за което трябва да бъде решен той е един час. За успешно преминат се смята тест с не повече от шест грешни отговора. Освен основен курс за ADR, Академия “Елит”  предлага и такъв за превоз на опасни товари в цистерни. При този курс хорариума е 12 учебни часа. Отново е тестова формата на изпитване. Времетраене на теста е тридесет минути и възможните допустими грешки са три за да може кандидата да получи положителна оценка.  Освен допълнителен курс за цистерни кандидатите могат да придобият и удостоверение за превоз на взривни вещества. Срокът на обучението е 8 уч.часа.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с учебния център на Академия “Елит” в графа контакти на този сайт.

 

 Академия „Елит“ стартира новата учебна година

 

 

Академия за отличници „Елит“
предлага онлайн и присъствено обучение на ученици от 1. до 12. клас по български език и математика. Английски език за деца и възрастни.

Подготовка за НВО, зрелостни и кандидатстудентски изпити.

Подготовка за НВО за 10. клас по БЕЛ и математика.

Писане на есета и съчинения по БЕЛ и английски език.

Децата работят индивидуално или в малки групи /2-3 деца/ – в пряка конкуренция те са мотивирани да постигнат по-високи резултати. Този начин на работа е изпитан и през последните години показва висок успех при учениците ни. От март месец преминахме изцяло на онлайн обучение заради обявеното извънредно положение. Натрупахме достатъчно богат опит и успяхме да се възползваме от всички предимства на технологиите. При нужда сме готови да продължим онлайн. Когато забраната за присъствено обучение отпадне, ще се върнем в обновените и модерни учебни зали на школата. По желание на родителите обучението може да бъде онлайн през цялата година.

Не чакайте последния момент, подготовката за входните нива по БЕЛ, математика и английски език вече започна!!!

Гр. София, кв. „Люлин“ 7, ул. „Джавахарлал Неру“ 6 /на спирката на трамвай № 8 и тролей № 7/, до метростанция „Западен парк“

Тел. 0894 724 613; 0888 868 894

 

🚗 Новият Peugeot 208 – 2020 – футуристичен и младежки 🚦

👉 С премиера за България, но вече в нашата автошкола! Ние сме с първия за страната учебен автомобил от новото поколение на Peugeot
Нека да е на късмет за курсистите ни!  👈

 

 УРОЦИ 1.-12. КЛАС

 

УЧИ БЪРЗО И ЛЕСНО С НАС! НИЕ ЩЕ СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ ТИ!

Академия за отличници „Елит“ предлага професионално и модерно обучение по БЕЛ, математика и английски език! В школата се обучават деца от 1. до 12. клас.

Подготовка за Национално външно оценяване за 4., 7. и 10. клас!

Подготовка за зрелостен изпит в 12. клас по БЕЛ, математика и английски език!

НОВО! Подготовка за НВО за 10. клас по БЕЛ и математика!

Подготовка за текущи изпитвания, класни и тестове през учебната година!

Уроци по гръцки език!

НЕ ЧАКАЙТЕ ИЗПИТА! Запишете се в Академия за отличници „Елит“ НАВРЕМЕ!

 

Уважаеми родители,

Академия за отличници „Елит“ Ви предлага специална ценова оферта, за да изберете оптималния вариант за Вас и Вашето дете. Офертата важи за уроците по БЕЛ, математика и английски език.

Индивидуални уроци

Само за БЕЛ, математика или английски език – 25 лв. за два учебни часа по 45 минути /час и половина астрономически/

При избор на два или три предмета – 20 лв. за два учебни часа по 45 минути /час и половина астрономически/

Важно! Отстъпката важи при предварително внесена такса за месеца не по-късно от 7-мо число!

Благодарим Ви за доверието! 

Академия за отличници „Елит“, София, кв. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ 6, сградата на Happy. Намира се близо до метростанция „Западен парк“ и на спирките на трамвай №8 и тролей №7.

Телефон за контакти: 0894 724 613 и 0888 868 894

 

 

Лятна занималня за деца от 6 до 12 години отваря врати в Академия за отличници „Елит“ от 3 юни до 14 септември. С много забавления и игри очакваме малките ученици през ваканцията. Забавна математика, лесен български и разговорен английски ще им помогнат да не забравят уроците. А в свободните часове децата ще рисуват, ще играят с конструктори и ще гледат филми. Всеки ден ще се разхождаме навън, а в четвъртък планираме незабравими екскурзии.
Цената за един месец с предплата е 350 лева и важи до края на м. април.  Записванията започнаха! Тел. за връзка: 0888 868 894 и 0894 724 613. Адрес: гр. София, кв. „Люлин“, ул. „Джавахарлал Неру“ 6.
Започна записване и за летни курсове за учениците от 5, 6 и 7 клас! НЕ ПИЛЕЙ ЛЯТОТО! ВЛЕЗ В ЧАС И СЕ ПОДГОТВИ ЗА МАТУРИТЕ!

Уважаеми родители,

Академия за отличници „Елит“ Ви предлага специална ценова оферта, за да изберете оптималния вариант за Вас и Вашето дете. Офертата важи за уроците по БЕЛ, математика и английски език.

Важно! Отстъпката важи при предварително внесена такса за месеца.

Благодарим Ви за доверието!

Уроци 1-12 клас

УЧИ БЪРЗО И ЛЕСНО С НАС! НИЕ ЩЕ СБЪДНЕМ МЕЧТИТЕ ТИ!

Академия „Елит“ – предлага професионално и модерно обучение по математика, български език и литература под формата на индивидуални уроци и групови занятия, подготовка за Национално външно оценяване, както и дистанционно обучение. Академия за отличници „Елит“ предлага още обучение по английски и гръцки език, както и консултация с детски психолог.

Автошкола

 

Автошкола Елит снимка 

Шофьорски курсове за „В“ категория  

Промоционален шофьорски курс за 810 лв. с всички такси.

 

автошкола

 

ОТЛИЧНА ОФЕРТА  

ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА В АКАДЕМИЯ ЕЛИТ  !!!

Шофьорски курс, категория В 

Цени и плащания

Шофьорски курс: 1100 лв. 

НОВОГОДИШНА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА НА ШОФЬОРСКИ КУРС: 810 лв. !!!

Промоционалната цена е валидна до:

05.02.2023 !!!

В цената са включени всички административни и изпитни такси!

Крайна цена на целият курс с всички такси и изпити – 810 лв. !!!

Разсрочено заплащане!

☎️ Телефон за контакти:

0899417061

 

 

🚗Новият PEUGEOT 208 – футуристичен и младежки 🚦Модела PEUGEOT 208 бе избран за „Автомобил на годината“ в Европа за 2020 година 🚗

👉 С премиера за България, но вече в нашата автошкола! Ние сме с първия за страната учебен автомобил от новото поколение на Peugeot
Нека да е на късмет за курсистите ни!  👈

Academy „Elit“ offers exclusive driving courses for foreign drivers. The lessons are delivered in well-spoken English by our professional teachers. The price of the course is 1200 BGN. 

 

Автошкола Академия „Елит“ предлага индивидуална програма,съобразена със свободното време на всеки курсист, възможност за разсрочено плащане, интензивен курс за напреднали, както и допълнително обучение за тези от Вас, които се чувстват несигурни на пътя след вземане на шофьорската си книжка. 

С нашата автошкола ще добиете умения за шофиране при екстремни условия като дъжд, сняг и заледявания при натоварено движение по градски, извънградски и планински пътища. 

Прочети цялата статия

Лятна занималня

Уважаеми родители, ако няма кой да се грижи за Вашите деца през лятната ваканция, заповядайте в Академия „Елит“.

Лятна занималня за деца

Занятията се провеждат в уютна обстановка – светли и хигиенични помещения. Предлагаме както целодневна, така и полудневна грижа за децата. Броят на преподавателите е съобразен с изискванията на МОН, а занятията се провеждат по предварително изготвена седмична програма.

Заедно ще преговаряме уроците, взети по време на учебната година, ще надграждаме и ще учим нови и интересни неща. В програмата са включени часове по български език – писане на диктовки, на разкази и приказки, четене на интересни книги, създаване на театрална постановка; в часовете по математика ще развиваме логическото мислене с помощта на забавни задачи; ще учим английски език с квалифициран преподавател от Академия „Елит“.

Но най-забавно ще бъде в часовете за разходка и игрите на открито. Всяка седмица ще посещаваме различни паркове и музеи на територията на столицата. Ще се заредим с емоции, които ще помним дълго след приключване на лятната занималня.

Очакваме Ви за едно вълнуващо приключение! 

Лятна занималня за деца от 6 до 12 години отваря врати в Академия „Елит“ от 1 юни до 14 септември

С много забавления и игри очакваме малките ученици през ваканцията. Забавна математика, лесен български и разговорен английски ще им помогнат да не забравят уроците. А в свободните часове децата ще рисуват, ще играят с конструктори и ще гледат филми. Всеки ден ще се разхождаме навън.

Цената за един месец лятна занималня с предплата е 350 лева и важи до края на м. април.

Телефон за връзка: 0888 868 894 и 0894 724 613.

Адрес: гр. София, кв. „Люлин“, ул. „Джавахарлал Неру“ 6.

Започна записване и за летните курсове по БЕЛ, математика и английски език за ученици от 5., 6. и 7. клас! Ранна подготовка за матурите за 10. и 12. клас по БЕЛ, математика и английски език! Възможност за онлайн уроци!

НЕ ПИЛЕЙ ЛЯТОТО! ВЛЕЗ В ЧАС И СЕ ПОДГОТВИ ЗА МАТУРИТЕ!

Лятна занималня в Академия ЕЛИТ Подходяща за деца от 6 до 12 години. Предлагаме интересна и креативна програма с образователни елементи и възможности за развитие и забавление.
Занимания на открито включва Групови и индивидуални игри със спортен характер, с които децата да развиват пространствената си ориентация. Игрите са – народна топка, дама, сляпа баба, скачане на въже, рисуване с тебешир и др.
Образователни игри на закрито Съобразени са с учебния план, по който децата са учили преди лятната ваканция. Те имат за цел да надградят знанията им, така че през следващата година да им бъде по-лесно.                                                                                                                                    
Провеждане на лятна занималня Организира се в София всяка седмица от Понеделник до Петък през цялата ваканцията. Заниманията е целодневна от 8:30 до 17:00 часа.
За записвания Телефон за връзка: 0888 868 894 и 0894 724 613. Или ни посетете на адрес: гр. София, кв. „Люлин“, ул. „Джавахарлал Неру“ 6.

Често задавани въпроси

Какво е работното време на занималнята?

Отговор: Посрещаме децата в 8:00. Работното време е до 18:00 и е съобразено с работното време на родителите.

Колко големи са групите?

Отговор: В зависимост от записванията групите могат да са по две по 15 или една от 25 деца, които ползват 5 помещения, включващи зала с дъска и голям телевизор, зали по интереси и зала с мека мебел и гардероби.

Какви занятия предлага Академията?

Отговор: Учителските провеждат преговорни уроци, както изанатия по интереси. Децата играят навън, посещават музеи, ходят на кино и на екскурзии. Хранят се организирано.

Новини

Летни курсове за ученици от 5 до 7 клас

Летни курсове по БЕЛ, математика и английски за ученици от 5., 6. и 7. клас в Академия „Елит“. Лятото е времето, в което децата могат да наваксат пропуснатото в спокойна обстановка и без заплахата от изпитвания и класни работи в училище. Чрез практически задачи, решаване на тестове, писане на преразкази и четене с разбиране на …

Академия „Елит“ стартира новата учебна година

Академия за отличници „Елит“ предлага онлайн и присъствено обучение на ученици от 1. до 12. клас по български език и математика. Английски език за деца и възрастни. Подготовка за НВО, зрелостни и кандидатстудентски изпити. Подготовка за НВО за 10. клас по БЕЛ и математика. Писане на есета и съчинения по БЕЛ и английски език. Децата …

Промяна в учебната година заради коронавируса

МОН: Отлагане на изпити и удължаване на годината заради коронавируса Държавните зрелостни изпити ще бъдат отложени с 4 до 8 дни заради удължаването на извънредното положение, което ще продължи поне до 14 май. Това няма да провали кандидатстудентската кампания, тъй като висшите училища имат готовност да променят графиците си. Това заяви на пресконференция министърът на …

За нас

Академия „Елит“ е Вашият приятел,

който ще ви преведе успешно през предизвикателствата на учението и ще ви помогне да достигнете желаните от Вас успехи, предавайки Ви знанията и уменията, които водят до този успех. С нас ще откриете, че учението може да е приятно и забавно, от Вас се иска само воля и желание.

Нашето мото е: „Учи лесно, вземи бъдещето си в ръце!“

не само заради шестиците в училище, които Ви гарантираме, а и заради развиване на логиката, която ще Ви е нужна всеки ден и час занапред в Академията на живота.

Нашата цел е: да мотивираме децата за повече знания и да се преборим с пропуските.

Опрете се на нашето приятелско рамо, ние в замяна ще Ви направим победители, разкривайки Ви неподозирани и за Вас самите възможности.

Прочети цялата статия

Контакти

Адрес и информация за връзка с нас

Телефони:

Дадените телефони са свързани с посочените учебни предмети и автошколата за провеждане на шофьорски курсове, но може да се използват за контакт и записване за всички други учебни дисциплини.

0888 868 894 – Математика

0894 724 613 – Български език и литература

0899 417 061 – Автошкола

0888 868 894 – Английски език

0888 868 894 – Лятна занималня за деца

0899 417 061   – Технически сътрудници

 

 

 

e-mail:
tapte@abv.bg
aniger@abv.bg

Адрес:

град София,
ул. „Джавахарлал Неру“ 6

/Сградата на Happy Bar & Grill – Люлин и SPORT DEPOT/

Работно време:   

от Понеделник до Петък – от 09:00 до  18:00 ч.  

Обедна почивка: от 12:00 до 13:00 ч.

Почивни дни – Събота и Неделя

Изпратете ни запитване или заявка

View Larger Map